Mittwoch, 13. Dezember 2017

Salah Jahin's Quatrains - Artworks Ehab Aziz

Film by Ehab Aziz 

Salah Jahin's Quatrains 

رباعيات صلاح 

 My heart used to be a sistrum, then it become a bell

When I jingled with it, the servants and guards waked up!

I'm the clown.. Why did you stand up?

Why did you get scared?!

I neither have a sword in my hand nor a horse below me!

I Wonder!

انا قلبي كان شخشيخه أصبح جرس

 جلجلت به صحيوا الخدم و الحرس

 أنا المهرج ... قمتو ليه خفتو ليه

 لا ف إيدي سيف و لا تحت مني فرس

 عجبي !

 Translated By: Mohamed khedr

Montag, 11. Dezember 2017

Salah Jahin's Quatrains ::I Wonder!:: - Intro

Film by Ehab Aziz
Salah Jahin's Quatrains

رباعيات صلاح

 I'm compelled to go through mornings and nights

I neither had the choice to enter that life nor the desire to enter it

Carried on hands that's how I entered life

And tomorrow I'll leave life carried on shoulders

I Wonder! I'm a person who stays up for many nights and I wandered a lot

One night on my way home I saw in the darkness

Fear .. It looked like a dog blocking the way

And I wanted to kill it.. But I got afraid!

I Wonder!

 مرغم عليك يا صبح مغصوب يا ليل

 لا دخلتها برجليا و لا كانلي ميل

 شايلني شيل دخلت أنا في الحياة

وبكره ح أخرج منها شايلني شيل

 عجبي !! سهير ليالي و ياما لفيت و طفت

 و ف ليه راجع في الضلام قمت شفت

 الخوف ... كأنه كلب سد الطريق

 و كنت عاوز أقتله .. بس خفت

 عجبي !!Translated By: Mohamed khedrDienstag, 28. November 2017

Peace / Our World - humans and humanity

Poet : Anis Chouchene - Tunis
Film: Ehab Aziz - Egypt

Heartfelt condolences over the terror attacks on a mosque, churches and soldiers in Egypt, which killed hundreds of people and left many injured.Sonntag, 19. November 2017

40 Jahre Haus International - Landshut

Videografie: Ehab Aziz 

Das Haus International als älteste interkulturelle Einrichtung in Niederbayern feiert im Herbst sein 40-jähriges Jubiläum.
Das Haus International wurde als Initiative 1977 von Studenten, Eltern und Lehrern gegründet.
Die Gründer engagierten sich für die Unterstützung der Bildung von „Gastarbeiterkindern“.
Seit 1981 befindet sich der Sitz des Vereins am Orbankai. Seit 1996 führt der Verein den Namen „Haus International“.
Aus einer ehrenamtlichen Initiative ist mit den Jahrzehnten ein einzigartiges interkulturelles Zentrum in Niederbayern entstanden, für das heute gut 30 angestellte und freie Mitarbeiter tätig sind sowie 130 Ehrenamtliche.


http://haus-int.de


 

Mittwoch, 27. September 2017

Oxymoron - I Love You

Oxymoron - I Love You!

Film bei Ehab Aziz

Das Oxymoron entfaltet sich in meinem Kunstwerk: Die
Liebe schafft Leid, aber sie heilt es auch, die Wahrheit erleuchtet, aber sie
weckt auch Zweifel, Körperlichkeit, selbst Geilheit begehrt nach Heiligkeit.
Das Kunstwerk ist wie ein Gesprächspartner, der unser kritisches Bewusstseins
stimulierte und uns anregt, die Wirklichkeit aus verschiedenen Perspektiven zu
analysieren.
 

See yourself as infinity first, human next

See yourself as infinity first, human next.

Animation by Ehab Aziz 

Sonntag, 10. September 2017

Vernissage: Begegnungen - renkontoj

Rochuskapelle Landshut

InterkultuReller Ort der Begegnung, BrüCke zwischen Heimaten KUnst MenSchen

Ausstellung in und um die Rochuskapelle zum 40jährigen Bestehen des Haus InternationalAusstellungsdauer: 08.09. - 14.10.2017

Eröffnung: 08.09.17 19.30 Uhr

geöffnet: Mo - Sa 14 - 17 Uhr

Outdoor-Installationen durchgehend zu besichtigenKünstler:

Ehab Aziz, Christine Fößmeier, Cora de Lang, Ifeanyi Okolo, Willee Regensburger, Martin Stützle, Markus WimmerVerblüffen, verwandeln und versöhnen will eine Gruppe transkulturell agierender Künstler. In der aktiven Auseinandersetzung mit der Rochuskapelle und deren Freigelände schaffen sie spielerisch durch Skulptur und Installation, Zeichnung, Malerei und Video einen transhistorischen Ort der Begegnung: Für die Integration und die Auseinandersetzung mit dem Alten und Neuen, mit dem Fremden und ganz Anderen wird der Betrachter mit Bildern, Zeichen und Assoziationen in ein transitorisches Feld geführt. Jedes Kunstwerk entzündet ein Licht für eine beherzte Transformation in einer Welt der Ausbeutung, Grenzen und Konflikte.Mittwoch, 2. August 2017

Zum 40-jährigen Bestehen des Haus International in Landshut

Videografie: Dipl. Designer Ehab Aziz

Das Haus International - Verband für interkulturelle Begegnung, Bildung  und Beratung  e.V. feiert im November 2017 sein  40-jähriges Bestehen.

Aus einer rein ehrenamtlichen Initiative von Studenten, Eltern und Lehrern  ist im Lauf der Jahre eine in Niederbayern einzigartige interkulturelle Einrichtung mit viel Bürgerengagement und vielfältigen Arbeitsfeldern entstanden.Sonntag, 30. Juli 2017

Ausstellung - die afrikanische Revolution - Burkina Faso

"Die afrikanische Revolution - Burkina Faso im Oktober 2014"

Film: Ehab Aziz

Rochuskapelle Landshut

InterkultuReller | Ort der Begegnung | BrüCke zwischen Heimaten | KUnst | MenSchen

Fotoausstellung mit Fotos von Moussa Guibla - Harouna Marané - Issa Nikiema - Mohamed Ouédraogo - Boureima Regtoumda - Hippolyte Sama - Nomwindé Vivien Sawadogo

Konzept: Interkulturelle Projekte / Dr. Peter Stephan – Deutschland / Burkina Faso

Vernissage: Donnerstag, 27.07.17 um 19.30 Uhr

Eröffnung S.E. Simplice Honoré Guibila, Botschafter von Burkina Faso im Rahmen der Landshuter Afrikatage

Einführung: Hamado Dipama

Ausstellungsdauer: 28.07. - 08.08.2017

Öffnungszeiten: täglich 14.00 - 17.00 Uhr

Veranstalter: Haus International

Orbankai 3-4 / 84028 Landshut


Freitag, 21. Juli 2017

Oxymoron – Sklave der Wahrheit

Ausstellungskonzept - Ehab
Aziz -


In der aktuellen politischen Diskussion dient
der Begriff Oxymoron meist dazu, Unwahrheiten (Lügen) und autokratischen
Machtmissbrauch zur Normalität werden zu lassen. In der Kunst, insbesondere im
Literarischen, hat der Begriff Oxymoron eher eine befreiende und subversive
Bedeutung. Oxymoron ist der Glaube an den Zweifel, das Interesse an der
Langeweile, der Überdruss an der Schönheit, die Leidenschaft für die Ruhe, die
sarkastische Empfindsamkeit.

Dienstag, 4. Juli 2017

LANDSHUTER HOCHZEIT 1475 - Intro

Film by Ehab Aziz

Countless visitors from all over the world have experienced the “Landshuter Hochzeit 1475”, a historical pageant that is among the greatest in Europe. More than 2000 participants in mediaeval costumes bring to life a festival in all the splendour of the Late Middle Ages - the wedding between Hedwig, the Polish King‘s daughter, and Georg, the Duke of Landshut‘s son.

In 1474 ambassadors had been sent to Radom in Poland to negotiate the marriage. In the autumn of 1475 the 18-year-old bride departed from Kraków with a large escort and arrived at Landshut after a two-month journey. Princes and bishops welcomed the bride, and the Elector of Brandenburg referred to the union as a divine ordinance „for the benefit of Christendom and the Empire“.

In the majestic St. Martin‘s Church the Archbishop of Salzburg conducted the ceremony.

The bridal procession then moved through the spacious main street (Altstadt) and from the hill the castle ‚worthy of a king‘ greeted them just as it does today. From the windows of the houses the ladies watched the knights jousting. In the Town Hall the Emperor led the first dance with the bride and ten thousand guests caroused, played and danced.

Around the year 1880 artists from Munich painted scenes from the „Landshuter Hochzeit 1475“ in the State Room of the Landshut Town Hall. These wall paintings aroused in some townsmen the desire to revive the procession of princes, bishops, musicians, bride and bridegroom.  In 1902 they founded the association ‚Die Förderer‘ and held their first bridal procession in 1903.Montag, 3. Juli 2017

Festzug der Landshuter Hochzeit 2017 - Ehab Aziz

Festzug der Landshuter Hochzeit 2017

30.Juni - 23.Juli 2017

Film bei Ehab Aziz

Ungezählte Menschen aus aller Herren Länder haben die "Landshuter Hochzeit 1475", ein historisches Spiel, das zu den größten Europas zählt, schon erlebt. Weit über 2000 Mitwirkende lassen in originalgetreuen Kostümen dieses herausragende Fest mit der ganzen Pracht des späten Mittelalters wieder aufleben - die Hochzeit der polnischen Königstochter Hedwig mit dem Landshuter Herzogssohn Georg.

Gesandtschaften hatten im Jahr 1474 die Heirat mit der polnischen Königstochter in Radom ausgehandelt.

Im Herbst des Jahres 1475 brach die 18-jährige Braut mit großem Geleit von Krakau auf und traf nach zweimonatiger Reise in Landshut ein.

Hier empfingen Fürsten und Bischöfe die Braut und der Kurfürst von Brandenburg sprach von einer Schickung Gottes "zum Nutzen von Christenheit und Reich".

In der majestätischen Pfarrkirche St. Martin vollzog der Erzbischof von Salzburg die Trauung.

Der Brautzug bewegte sich durch den weiten Platz der Altstadt und von oben grüßte wie heute die Burg herab "eines Königssitzes würdig".